Telenor ID
Hva er Telenor ID?

En sikker innlogging for alle tjenester

Telenor ID er Telenors brukervennlige og passordløse innlogging til alle våre tjenester og apper.

Innloggingen er ekstra sikker for Telenors mobilabonnenter, som følge av automatisk gjenkjenning og bekreftelse av mobilnummeret via Telenors mobilnettverk.

Med risikobasert autentisering forbedrer Telenor ID brukerens sikkerhet ved at uvanlige innlogginger avdekkes.

En uvanlig innlogging kan være forårsaket av deg selv når du logger inn fra en ny lokasjon, eller av en annen bruker som forsøker seg på uredelig bruk av din Telenor ID. I begge tilfellene vil ekstra steg i innloggingsflyten bli gjennomført for å forhindre misbruk.
Alle kan bruke Telenor ID gratis. Du trenger ikke å bli Telenor-abonnent.
Ved innlogginger som har en høyere risiko, kan Telenor ID forespørre passord som et ekstra steg i innloggingen.